Πυρηνική Ιατρική Αρχείο

  • Tα «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝ την επέκτασή τους με τη δημιουργία νέου τμήματος ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ στο οποίο έχει εγκατασταθεί η μοναδική στην κεντρική Ελλάδα.: ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ γ-Camera δύο κεφαλών μεταβλητής γωνίας:...

    Δημιουργία νέου τμήματος ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

    Tα «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ» ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝ την επέκτασή τους με τη δημιουργία νέου τμήματος ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ στο οποίο έχει εγκατασταθεί η μοναδική στην κεντρική Ελλάδα.: ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ γ-Camera δύο κεφαλών μεταβλητής γωνίας:…