Αρχική » Πυρηνική Ιατρική » Τίτλος άρθρου: Δημιουργία νέου τμήματος ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Tα «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝ την επέκτασή τους με τη δημιουργία νέου τμήματος ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ στο οποίο έχει εγκατασταθεί η μοναδική στην κεντρική Ελλάδα.:
ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ γ-Camera δύο κεφαλών μεταβλητής γωνίας: Siemens SPECT Symbia S Dual head
Στο εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής πραγματοποιούνται:

  • Ολόσωμα και δυναμικά σπινθηρογραφήματα
  • Σπινθηρογραφήματα καρδιάς με θάλλιο.
  • Σπινθηρογραφήματα οστών, εγκεφάλου, θυρεοειδούς αδένος και παραθυρεοειδών αδένων.
  • Στατικό και δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών.
  • Σπινθηρογραφήματα πυρηνικής ογκολογίας και παιδιατρικής.
  • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ FUSION (SPECT/CT).

Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο Πυρηνικός Ιατρός: Dr. Νικόλαος I. Παπανδριανός (Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών)