Αρχική » Εργαστηρία » Φωτογραφίες

Αρχική  »  Εργαστηρία  »  Φωτογραφίες  »  Αξονικός Τομογράφος
O αξονικός τομογράφος του εργαστηρίου
O αξονικός τομογράφος του εργαστηρίου
Εικόνα καρδιάς
Εικόνα καρδιάς
Εικόνα κρανίου
Εικόνα θώρακα - πνεύμονες
Εικόνα ορθοπεδική
Εικόνα σώματος - αγγεία
Εικόνα αγγεία
Εικόνα καροτίδα - αγγεία
Εικόνα λεκάνη
Εικόνα θώρακας
Εικόνα θώρακας
Εικόνα πνεύμονας
Εικόνα οδοντοστοιχία
Γραφικό περιβάλλον εφαρμογής