Αρχική » Εργαστηρία » Φωτογραφίες

Αρχική  »  Εργαστηρία  »  Φωτογραφίες  »  Πυρηνική Ιατρική
Διάδρομος
Αίθουσα αναμονής
3
τομογραφική γ-camera SIEMENS SPECT SYMBIA S dual head
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Εξέταση