Αρχική » Εργαστηρία » Φωτογραφίες

Αρχική  »  Εργαστηρία  »  Φωτογραφίες  »  Αξονική Στεφανιογραφία
3D_MIP
3D_MIP
3D_MIP
3D_MIP
CABG
CABG
CABG
CABG
CABG
CABG
coronary_stenting
coronary_stenting
coronary_stenting
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT
VRT