Αρχική » Εργαστηρία » Φωτογραφίες

Αρχική  »  Εργαστηρία  »  Φωτογραφίες  »  CT Αγγειογραφίες
CTA_ABD.ANEURYSM
CTA_ABD.ANEURYSM
CTA_ABD.ANEURYSM
CTA_ABD.ANEURYSM
CTA_ABD.ANEURYSM
CTA_ABD.ANEURYSM
CTA_ABD.ANEURYSM
CTA_CAROTIDS
CTA_CAROTIDS
CTA-LL
CTA-LL
CTA-LL
CTA-LL
CTA-LL
CTA-LL
CT-angio_abd.aorta-renals-iliacs
CTA_RENALS
CTA_RENALS
CTA_RENALS
CTA_RENALS
CTA_RENALS