Αρχική » Εργαστηρία » Φωτογραφίες

Αρχική  »  Εργαστηρία  »  Φωτογραφίες  »  Υπερηχοτομογραφήματα –ΤRIPLEX
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
Τμήματα
vascular
vascular
vascular
abdomen
abdomen
abdomen
abdomen
breast
breast
breast
breast