Αρχική » Εργαστηρία » CT Αγγειογραφίες

ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ (CT ΑNGIOGRAPHY) (Δείτε δείγματα των εξετάσεων μας)

ΕΥΚΟΛΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ:
1) ΤΗΣ ΕΓΓΕΦΑΛΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
2) ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
3) ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
4) ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
5) ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ:
1) ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
2) ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
3) ΔΙΑΓΝΩΣΟΥΜΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ
4) ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ STENT
5) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ

Η εξέταση διενεργείται σε υπερσύγχρονο ταχύτατο αξονικό τομογράφο διπλής πηγής SIEMENS SOMATOM DEFINITION (DSCT 2×64 τομών) και ο συνολικός χρόνος δεν υπερβαίνει τα 15min, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης του εξεταζομένου και της φλεβοπαρακέντησης για τη χορήγηση σκιαγραφικού υλικού. Όπως και κάθε αγγειογραφική μέθοδος, βασιζόμενη σε ιοδιούχα σκιαγραφικά σκευάσματα, η μέθοδος θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με γνωστή φαρμακευτική αλλεργική αντίδραση καθώς και σε όσους επιδεικνύουν επιβάρυνση της αναπνευστικής και κυρίως της νεφρικής τους λειτουργίας.

Οι ληφθείσες τομές μεταφέρονται σε ειδικό σταθμό εργασίας (SIEMENS SYNGO MULTIMODALITY WORKPLACE), όπου πραγματοποιείται περαιτέρω τρισδιάστατη απεικόνιση με ανασυνθέσεις, που αποδίδουν αξιόπιστα την ανατομική πορεία των αγγείων. Επιτυγχάνεται αξιολόγηση του αυλού του αρτηριακού συστήματος με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού και εντοπισμός παθολογικών καταστάσεων όπως για παράδειγμα στενώσεις, ολικές αποφράξεις και ανευρυσματικές διατάσεις.