Αρχική » Εργαστηρία » Πυρηνική Ιατρική » Οργάνωση Εργαστηρίου

Στην προσπάθειά μας να διευρύνουμε τις δυνατότητες απεικόνισης των διαγνωστικών μας εργαστηρίων, δημιουργήσαμε το νέο τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής, το οποίο εφοδιάστηκε με την υπερσύγχρονη δικέφαλη, μεταβλητής γωνίας, τομογραφική γ-camera SIEMENS SPECT SYMBIA S dual head.

(Δείτε φωτογραφίες από το εργαστήριο)

Ο συγκεκριμένος ιατρικός εξοπλισμός παρέχει υψηλής ποιότητας λειτουργική απεικόνιση των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος, μειώνοντας αισθητά το συνολικό απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η γ-camera σε συνδυασμό με τον λοιπό σύγχρονο μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τους άνετους και ευχάριστους χώρους, συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο εργαστήριο.

Επιστημονικά υπεύθυνος του τμήματος είναι ο Πυρηνικός Ιατρός Dr ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ, διδάκτορας του Παν/μιου Πατρών και σε συνεργασία με το εξαίρετο λοιπό προσωπικό του εργαστηρίου, εκτελεί με προθυμία όλες τις σύγχρονες εξετάσεις της Πυρηνικής Ιατρικής, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Α. ΧΩΡΟΙ
Το εργαστήριό μας περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους:

 • Αναμονής ασθενών
 • Αναμονής  ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε ραδιοφάρμακο
 • Θερμό Εργαστήριο παρασκευής και χορήγησης ραδιοφαρμάκων
 • Δωμάτιο σωματικής και φαρμακευτικής κόπωσης για την σπινθηρογραφική εξέταση της αιμάτωσης του μυοκαρδίου
 • Χώρος που φιλοξενεί την τομογραφική γ-camera για την διενέργεια in vivo απεικονιστικών εξετάσεων με τον αντίστοιχο πλήρη εξοπλισμό.
 • Σταθμός λήψης και επεξεργασίας δεδομένων syngo MI Workplace Symbia AP
 • Γραφείο προσωπικού – Αποθηκευτικοί χώροι

Β. ΚΥΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πλήρης Εξοπλισμός Θερμού Εργαστηρίου (Dose Callibrator, Θωρακισμένες κρύπτες, αεραγωγός κλπ):

 • Μετρητής δόσεως της Biodex Medical Sustems, μοντέλο Atomlad 400
 • Μετρητής ακτινοβολίας της Technical Associates, μοντέλο TΜΒ-IC MARK V.
 • Μετρητής επιφανειακής μόλυνσης της Biodex τύπου 069-310

Το δωμάτιο σωματικής και φαρμακευτικής κόπωσης περιλαμβάνει:

 • Σύστημα Ασύρματης δοκιμασίας κόπωσης NORAV 1200W-S2 με ψηφιακό πομπό και δέκτη
 • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής(NEMSA DataBase) & Monitor 22”TFT & Laser Printer
 • Εργομετρικός Τάπητας ΤΜ1-S της εταιρείας CodeMaster
 • Απινιδωτής HP Codemaster 100