Αρχική » Εργαστηρία » Αξονικός τομογράφος

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ SIEMENS SOMATOM DEFINITION (Δείτε δείγματα των εξετάσεών μας)

Τα διαγνωστικά μας εργαστήρια προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον τομέα της Κλινικής Απεικόνισης, αναπτύσσοντας και διευρύνοντας τους ορίζοντες σε θέματα σύγχρονων τεχνολογιών, έχουν εγκαταστήσει το μοναδικό στο είδος του πρωτοποριακό Αξονικό Τομογράφο Διπλής Πηγής (Dual Source) Siemens Somatom Definition (DSCT 2×64 τομών).

Χρησιμοποιώντας δύο λυχνίες και διπλό σύστημα ανιχνευτών επιτυγχάνει την αύξηση της χρονικής διακριτικής ικανότητας, άρα κατάλληλος και για στεφανιογραφία σε ασθενείς με αρρυθμία, διπλασιάζει την ταχύτητα και ελαττώνει την απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας.

Εκτός από τις κλασσικές εγκάρσιες τομογραφίες σώματος, οι οποίες τώρα πλέον διενεργούνται εντός ολίγων δευτερολέπτων, ο τομογράφος Somatom Definition παρέχει τη δυνατότητα πληθώρας σύγχρονων εφαρμογών για την καρδία, τα αγγεία, το γαστρεντερικό σωλήνα, τους πνεύμονες και την οδοντιατρική-γναθοχειρουργική.

Οι κύριες εφαρμογές της μοντέρνας τεχνολογίας του Αξονικού Τομογράφου σε συνδυασμό με ειδικό Σταθμό Εργασίας (Syngo Multimodality Workplace) είναι οι πιο κάτω:

  1. 3D: Δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης με δημιουργία ανασυγκροτήσεων των αρχικά δισδιάστατων ληφθέντων εικόνων και μετέπειτα επεξεργασία τους σε πολλαπλά επίπεδα (εγκάρσιο, οβελιαίο, στεφανιαίο). Επίσης παρέχεται η δυνατότητα της ψηφιακής αφαίρεσης  επιλεγμένων ανατομικών δομών.
  2. Οδοντιατρικό (Dental) CT: έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον θεράποντα οδοντίατρο ή γναθοχειρουργό σημαντικές πληροφορίες καθώς οι εικόνες αποδίδονται τόσο σε πανοραμική προβολή όσο και σε εγκάρσιες τομές  πραγματικών διαστάσεων. Είναι εφικτή η απεικόνιση και μετρήσεις των οστικών δομών της άνω και κάτω γνάθου, αποτελώντας τη βάση  προεγχειρητικού   σχεδιασμού.
  3. Αξονική Κολονοσκόπηση: μη-επεμβατική, ασφαλής και ανεκτή από τον εξεταζόμενο, μέθοδος για την απεικόνιση, ανάδειξη και αξιολόγηση βλαβών του παχέος εντέρου. Αφού προηγηθεί βραχείας διάρκειας προετοιμασία από το σπίτι, για κατάλληλη κένωση του εντέρου, η εξέταση στον Αξονικό Τομογράφο έχει πολύ μικρή διάρκεια και είναι σε θέση να ανιχνεύσει έγκαιρα βλάβες στο σύνολο του παχέος εντέρου όπως για παράδειγμα  προκαρκινικούς πολύποδες. Συνιστάται ιδιαίτερα για όσους δεν ολοκληρώνουν τη διαδικασία της κλασσικής επεμβατικής κολονοσκόπησης ή για άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για καρκίνο του εντέρου.
  4. Μελέτη πνευμονικών όζων: το εξειδικευμένο λογισμικό γνωστό ως LungCARE,  αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο στην ανάδειξη, αξιολόγηση και παρακολούθηση πνευμονικών όζων και άλλων βλαβών, κάτι που είναι δυνατό να επιφέρει αύξηση στα ποσοστά αποτελεσματικής θεραπείας και επιβίωσης.
  5. Εικονική Ενδοσκόπηση: εκμεταλλευόμενοι την επεξεργαστική ισχύ του σταθμού εργασίας, επιτυγχάνουμε την ανάδειξη ενδοαυλικών βλαβών, χωρίς να χρειάζεται προσπέλαση με το κλασσικό επεμβατικό ενδοσκόπιο. Η μέθοδος βρίσκει εφαρμογές τόσο στην κολονοσκόπηση όσο και στην εικονική βρογχοσκόπηση.
  6. Ογκομετρική Γραφική Αναπαράσταση (VRT): με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, επιτυγχάνεται η απεικόνιση των ανατομικών δομών σε πολλαπλά επίπεδα φωτεινότητας και σκιαγράφησης και με επιλογή ποικιλίας χρωματικών αναπαραστάσεων. Επιπλέον είναι δυνατή η συμπερίληψη ή η αφαίρεση των σκελετικών δομών για τη βέλτιστη ανάδειξη της περιοχής ενδιαφέροντος.
  7. Στεφανιογραφία Καρδιάς (CCTA): μη-επεμβατική αναίμακτη στεφανιογραφία, η οποία με την απαιτούμενη συνεργασία του εξεταζομένου και σε ελάχιστο χρόνο, παρέχει σημαντικές ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για την κατάσταση της στεφανιαίας κυκλοφορίας . Χωρίς ουσιαστικές αντενδείξεις και χωρίς πιθανές παρενέργειες, η μέθοδος αποτελεί σύγχρονη επανάσταση στον εντοπισμό και χαρακτηρισμό αγγειακών στενώσεων στην καρδιά, που χρήζουν άμεσης θεραπείας.
  8. Αξονική Αγγειογραφία (CTA) : περιλαμβάνει μεγάλο εύρος εξετάσεων των αγγείων του ανθρώπινου σώματος από την εγγεφαλική, την πνευμονική κυκλοφορία, τη θωρακική και κοιλιακή αορτή μέχρι τα αγγεία των άκρων.