Αρχική » Επιστημονικό δυναμικό

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βασίλειος Παραφέστας

Επιστημονικό δυναμικό:

Παραφέστας Βασίλειος (Ακτινολόγος Ραδιολόγος)

Τσουκαλάς Θεόδωρος (Ακτινολόγος Ραδιολόγος)

Τσετσίλας Μιχαήλ (Ακτινολόγος Ραδιολόγος)

Γερμανός Μιχάλης (Ακτινοδιαγνώστης)

Παπανδριανός Νικόλαος (Πυρηνικός Ιατρός)

Πουτσιάκας Δημήτριος (Μικροβιολόγος – Βιοπαθολόγος)