Αρχική » Εργαστηρία » Εικονική Κολονοσκόπηση

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ (Δείτε δείγματα των εξετάσεων μας)

Η ραγδαία υψηλού επιπέδου πρόοδος στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα τελευταία χρόνια, έχει επιφέρει σημαντικές εξελίξεις στη διαγνωστική απεικόνιση με τη χρήση Αξονικών τομογράφων.
Οι τομογράφοι νέας γενιάς επιτρέπουν την άρτια ανάδειξη του γαστρεντερικού σωλήνος και ιδιαίτερα του παχέος εντέρου.

Η Αξονική κολονογραφία ή άλλως Εικονική κολονοσκόπηση (VIRTUAL COLONOSCOPY) ονομαζομένη, είναι μια σύγχρονη επαναστατική μέθοδος, η οποία με ελάχιστη επεμβατικότητα απεικονίζει το παχύ έντερο στο σύνολό του και επιτρέπει την αξιολόγηση πληθώρας ευρημάτων και τον έγκαιρο εντοπισμό παθολογικών καταστάσεων όπως πολύποδες, εκκολπώματα και καρκινώματα.

Ενδείξεις της εικονικής κολονοσκόπησης:
1) Ατελής διενέργεια της επεμβατικής κολονοσκόπησης λόγω επιμηκυσμένου σιγμοειδούς ή δολιχόκολου ή διαφόρων ανατομικών ανωμαλιών του εντέρου.
2) Περιπτώσεις με απόφραξη του παχέος εντέρου, όταν δεν είναι δυνατή η μεταποφρακτική προσπέλαση με επεμβατική κολονοσκόπηση.
3) Μετεγχειρητικός επανέλεγχος.
4). Ηλικιωμένοι ή άτομα επιβαρυμένης υγείας, τα οποία επιδεικνύουν ελαττωμένη ανοχή στη διενέργεια επεμβατικής κολονοσκόπησης.
5. Ως προληπτικός έλεγχος ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ θετικό οικογενειακό ιστορικό με πολύποδες ή καρκίνο εντέρου).

Αντενδείξεις της εικονικής κολονοσκόπησης:
1) Εικόνα οξείας κοιλίας.
2) Διάφορες κήλες στις οποίες συμμετέχει το παχύ έντερο.
3) Φλεγμονώδεις παθήσεις του παχέος εντέρου όπως η οξεία φλεγμονώδης κολίτις, η οξεία εκκολπωματίτις, το τοξικό μεγάκολο.
4) Μετεγχειρητικά μετά από λαπαροτομία ή εκτομή του παχέος εντέρου.
5) 7 έως 10 μέρες μετά από πολυποειδεκτομή και ενδεχομένως βιοψία.

Πως γίνεται η εξέταση:
1. Ο ασθενής λαμβάνει ειδική προετοιμασία για το σπίτι, την οποία υποδεικνύει το κέντρο μας.
2. Στη συνέχεια προσέρχεται για την εξέταση αφού προηγηθεί ενδελεχής ενημέρωση από τον υπεύθυνο ιατρό Ακτινολόγο.
3. Ακολούθως οδηγείται στο χώρο του Αξονικού τομογράφου (SIEMENS SOMATOM DEFINITION 2 x 64 DSCT) όπου χορηγείται σπασμολυτικό σκεύασμα (Βuscopan).
4. Ειδικός εντερικός καθετήρας εισάγεται εντός του πρωκτού, διά του οποίου ακολουθεί εμφύσηση αέρα εντός του εντέρου.
5. Στη συνέχεια διενεργείται Αξονική τομογραφία με τον ασθενή τόσο σε πρηνή όσο και σε ύπτια θέση. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου 5 με 6 λεπτά.