Αρχική » Εργαστηρία » Μαγνητική Τομογραφία

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (Δείτε δείγματα των εξετάσεων μας)

Τα Διαγνωστικά μας εργαστήρια συνεχίζοντας την παράδοση της άρτιας απεικόνισης στον τομέα της Μαγνητικής Τομογραφίας, έχουν εγκαταστήσει τον υπερσύγχρονο Μαγνητικό Τομογράφο MAGNETOM AVANTO 1,5Τ της εταιρίας SIEMENS MEDICAL, από τις αρχές του 2008.

Ο συγκεκριμένος ιατρικός εξοπλισμός προσφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων συγκριτικά με μηχανήματα παλαιότερης τεχνολογίας. Παρέχει υψηλής ποιότητας απεικόνιση των ανατομικών δομών του ανθρωπίνου σώματος μειώνοντας αισθητά το συνολικό απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Το μοναδικό στο είδος του τεχνολογικό υπόβαθρο σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εφαρμογές ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθιστούν ευέλικτη και ταχεία τη λήψη των τομών και τη δημιουργία της τελικής εικόνας, παρέχοντας:
1) Υψηλή διαγνωστική ακρίβεια οφειλόμενη στην εξαιρετική μαγνητική ομοιογένεια για βέλτιστη καταστολή του λιπώδους ιστού.
2) Ευρύ πεδίο τομών (FOV 50cm)
3) Κατάλληλη βαθμίδωση για επίτευξη υψηλής ευκρίνειας και βράχυνση του χρόνου εξέτασης.
4) Ασύγκριτη ευελιξία, ακρίβεια και ταχύτητα βασιζόμενη σε καινοτόμο τεχνολογία γνωστή ως ΤΙΜ (Total Imaging Matrix Technology)

Η συνεισφορά της Μαγνητικής Τομογραφίας στην κλινική πράξη, βασιζόμενη στην τεχνολογία του Magnetom Avanto, είναι μέγιστη, καθώς επιτρέπει τη σαφή, ταχεία και αξιόπιστη απεικονιστική προσπέλαση του ανθρωπίνου σώματος. Πλήθος παθολογικών καταστάσεων όπως το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, του ήπατος αλλά και του καρδιαγγειακού συστήματος, αναδεικνύονται και αξιολογούνται με λεπτομέρεια και σαφήνεια. Επιπλέον η Μαγνητική Τομογραφία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τη διερεύνηση της παθολογίας των αρθρώσεων όπως για παράδειγμα η ωμική ζώνη, η κατά γόνυ άρθρωση, οι αρθρώσεις του αγκώνα, της πηχεοκαρπικής και της ποδοκνημικής. Καθίσταται δυνατή η λεπτομερής απεικόνιση των συστατικών ανατομικών δομών των αρθρώσεων και ο εντοπισμός τυχόν διαταραχών των επιμέρους εσωτερικών στοιχείων για παράδειγμα οι μηνίσκοι ή οι χιαστοί σύνδεσμοι.
Επίσης η απεικόνιση του εγκεφαλικού παρεγχύματος, του στελέχους του εγκεφάλου, της παρεγκεφαλίδας και του νωτιαίου μυελού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, με την εφαρμογή των νεότερων τεχνολογιών του ΜAGNETOM AVANTO καθώς αποδίδονται τα πλεονεκτήματα της ανάδειξης του κεντρικού νευρικού συστήματος στο μέγιστο δυνατό, χάρη στις τεχνικές βελτιστοποίησης της ποιότητας της εικόνας.

Οι κυριότερες απεικονιστικές εφαρμογές της μεθόδου είναι δυνατόν να συνοψισθούν στους παρακάτω τομείς:
1) Νευρολογία: μεγάλο εύρος παθήσεων από κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου μέχρι Α.Ε.Ε. ή εντοπισμό διαταραχών μυελίνωσης (όπως Κατά πλάκα Σκλήρυνση) και όγκων του Κ.Ν.Σ.
2) Ορθοπεδική: συνδεσμικές και χόνδρινες εκφυλίσεις ή τραυματικές κακώσεις
3) Απεικόνιση σώματος: άνω κοιλιακής χώρας και πυέλου, Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP).
4) Αγγειογραφίες: Παθήσεις των αγγείων είναι δυνατό να μελετηθούν με τεχνικές τόσο χωρίς όσο και με χορήγηση σκιαγραφικού υλικού.
5) Καρδιακή απεικόνιση: μελέτη διαταραχών από μυοκαρδιοπάθεια μέχρι ισχαιμική νόσο και παθήσεις των βαλβίδων.
6) Μαγνητική Μαστογραφία: επιπλέον διαγνωστικό εργαλείο στη έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού. Επίσης είναι δυνατή η μετεγχειρητική αξιολόγηση καθώς και η εκτίμηση προηγηθείσας θεραπείας.
7) Ογκολογία: συνεισφορά στην ογκολογική απεικόνιση που αφορά στον εντοπισμό, σταδιοποίηση των βλαβών καθώς και μεταθεραπευτική παρακολούθηση.
8) Παιδιατρική: με την εφαρμογή ταχύτερων πρωτοκόλλων, κατάλληλα για τα νεαρότερα άτομα, ελαχιστοποιώντας όσο είναι δυνατό τα κινητικά παράσιτα

Τα γενικότερα πλεονεκτήματα της Μαγνητικής Τομογραφίας δεν καταργούνται με την εφαρμογή των πρόσφατων τεχνολογιών αλλά διατηρούνται και εξελίσσονται:

Η Μαγνητική Τομογραφία:
1) Είναι μη-επεμβατική μέθοδος απεικόνισης
2) Δεν εκθέτει τον εξεταζόμενο σε ακτινοβολία (ακτίνες-Χ), άρα είναι ασφαλής και σε περίπτωση που απαιτηθεί για παιδιά ή κατά τη διάρκεια της κύησης .
3) Δεν προκαλεί παρενέργειες στους εξεταζομένους.
4) Παρέχει πολυεπίπεδη απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος
5) Διαθέτει σκιαγραφικά υλικά τα οποία δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις.

Παρόλα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, η εξέταση θα πρέπει να αποφευχθεί στις πιο κάτω περιπτώσεις:
1) Ασθενείς με καρδιακό βηματοδότη ή προσθετικές καρδιακές βαλβίδες
2) Ασθενείς με εμφυτεύματα στον κοχλία
3) Παρουσία ενδοφθάλμιου ξένου σώματος αποτελούμενο από σίδηρο
4) Παλαιότερα χειρουργικά clips ή stent για ανευρύσματα μη-συμβατά με το μαγνητικό πεδίο.
5) Γενικότερα, ξένα σώματα όπως προσθετικά μέλη. Είναι δυνατή η διενέργεια της εξέτασης μετά από συνεννόηση και επιβεβαίωση από τον θεράποντα Ιατρό για τη συμβατότητα των υλικών.
6) Άτομα που εμφανίζουν έντονα φαινόμενα κλειστοφοβίας παρότι ο τομογράφος MAGNETOM AVANTO διαθέτει εξελιγμένο ευρύχωρο περιβάλλον υποδοχής του ασθενούς με κατάλληλο υποστηρικτικό φωτισμό.