Αρχική » Εργαστηρία » Υπερηχοτομογραφήματα –ΤRIPLEX

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ –ΤRIPLEX (Δείτε δείγματα των εξετάσεων μας)

Η υπερηχοτομογραφία αποτελεί σημαντική μέθοδο απεικόνισης του σώματος εδώ και πολλά χρόνια. Ένας από τους κυριότερους λόγους για τον οποίο καθίσταται ιδιαιτέρως ελκυστική, είναι η έλλειψη ιονίζουσας ακτινοβολίας. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στη μαιευτική και τους παιδιατρικούς ασθενείς.

Ένα δεύτερο μοναδικό πλεονέκτημα της υπερηχοτομογραφίας είναι ότι η εξέταση πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο κάτι που καθιστά δυνατή την εκτίμηση ταχέως κινουμένων ανατομικών δομών όπως η καρδιά, το αίμα, το έμβρυο και με αυτό τον τρόπο βρίσκει εφαρμογή και σε ασθενείς οι οποίοι αδυνατούν να επιδείξουν την απαιτούμενη συνεργασία.

Ένα τρίτο πλεονέκτημα της υπερηχοτομογραφίας είναι η πολυδιάστατη ικανότητα απεικόνισης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα προσπέλασης της ανατομικής περιοχής ενδιαφέροντος από πολλαπλά σημεία του αώματος του εξεταζομένου.
Στα θετικά της μεθόδου θα πρέπει να συμπεριληφθεί η εξαιρετική διακριτική ικανότητα στις επιφανειακές δομές του σώματος.

Η έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία παρέχει υψηλή διακριτική ικανότητα για τη μελέτη των αθηρωματωδών πλακών στα έγχρωμα TRIPLEX αγγείων, δίδοντας της δυνατότητα αξιολόγησης των βλαβών τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, εκτίμηση της ταχύτητος ροής του αίματος και των κυματομορφών του φάσματος.

Στην τρέχουσα εποχή της συγκράτησης των ιατρικών εξόδων, το υπερηχογράφημα αποτελεί μια ελκυστική απεικονιστική μέθοδο, η οποία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αξιόπιστη, πολύ γρήγορη, ανώδυνη χωρίς ουσιαστικές αντενδείξεις και με χαμηλό κόστος.

Το κέντρο μας διαθέτει δύο υπερσύγχρονους υπερηχοτομογράφους, ένα της εταιρείας ACUSON-SIEMENS με τρεις κεφαλές και ένα της εταιρείας ESAOTE ομοίως με τρεις κεφαλές, κατάλληλους για διενέργεια απλών και έγχρωμων υπερηχοτομογράφων σώματος και αγγείων.