Αρχική » Εργαστηρία » Ακτινολογικό-Ακτινοσκόπηση

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ (Δείτε δείγματα των εξετάσεων μας)

O τομέας της κλασσικής ακτινολογίας του εργαστηρίου μας είναι εξοπλισμένος με τα πιο κάτω σύγχρονα μηχανήματα:

1) Ακτινοσκοπικό μηχάνημα SIEMENS AXIOM ICONOS R100
2) LUNAR DPX της εταιρίας GE Healthcare για ακριβείς μετρήσεις της οστικής πυκνότητας
3) Ορθοπαντομογράφο SIEMENS ORTHOPANTOMOGRAPH 10E για λήψη άρτιων πανοραμικών οδοντιατρικών ακτινογραφιών.

Όπως έχει προαναφερθεί, τα Διαγνωστικά μας Εργαστήρια έχοντας ως σκοπό την παροχή ιατρικών εξετάσεων με υψηλής ποιότητας απεικόνιση, έχουν εγκαταστήσει πρόσφατα, το Ακτινολογικό-Ακτινοσκοπικό μηχάνημα AXIOM ICONOS R100 της εταιρίας Siemens Medical.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα, δέχεται κασέτες διαφόρων μεγεθών από 18x24cm μέχρι 35x43cm και σε συνδυασμό με κατάλληλο ψηφιοποιητή και εκτυπωτή ξηράς εκτύπωσης film, αποδίδει στο μέγιστο δυνατό τις απεικονιζόμενες ανατομικές δομές του ανθρωπίνου σώματος.

Ποτέ άλλοτε η απλή ακτινογραφία θώρακα και κοιλίας καθώς και η απεικόνιση των οστών δεν είχε την ποιότητα που επιτυγχάνεται με το σύστημα ICONOS. Επιπλέον ειδικές εξετάσεις όπως βαριούχο γεύμα και υποκλυσμός αλλά και ενδοφλέβια πυεολογραφία, διενεργούνται με ταχύτητα και ασφάλεια σε σύγχρονο και άνετο περιβάλλον. Σημαντική είναι και η συνεισφορά στην παιδιατρική με τη διενέργεια ανιούσας κυστεοουρηθρογραφίας καθώς και στην γυναικολογία-μαιευτική με τη μέθοδο της σαλπιγγογραφίας. Η ακτινοσκόπηση επίσης παρέχει αξιοσημείωτη βοήθεια στη μελέτη της αναπνευστικής-διαφραγματικής λειτουργίας όπως και στην αρχική εκτίμηση πνευμονικών σκιάσεων ή όζων.

Το σύστημα AXIOM ICONOS R100 επιτυγχάνει βελτιστοποίηση του παράγοντα λειτουργίας-απόδοσης καθώς η έκθεση του εξεταζομένου στην ακτινοβολία είναι η μικρότερη δυνατή χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα των προσλαμβανόμενων εικόνων.